Cinsiyet Belası

Cheshire Cat

Butler’ın Cinsiyet Belası adlı kitabı, Kuir kuramın öncü kitaplarındandır. Kitabın asıl amacı, öncelikle feminizmdeki heteroseksüel varsayımların eleştirilmesi iken, feminist kuramcıların, toplumsal cinsiyet kavramını inşasına da önemli derecede vurgu yapılır. Butler, ayrıca, kadınların kendi özneleri olmaları gerektiğini ve kendi haklarını koruyabilmeleri için “erkeksi” olmalarına gerek olmadığını, oldukları zaman ise bunun tam tersi bir etki yaratıp, yine erkek hegemonyasına girdiğini söyler. Bütün bunların etkisiyle, Butler, iki tane toplumsal cinsiyet kavramının olmaması gerektiği görüşündedir ve bu sayede de Kuir kuramı tartışılabilir hale gelir.

Birden fazla toplumsal cinsiyet olduğunu öne süren bir kuramı göz önünde bulundurulabilir. Queer kelimesi, ‘tuhaf’, ‘acayip’, ‘iğreti’, ‘kötü’, ‘şüpheli’ vb. anlamlara gelirken, 1980’lerin sonunda eşcinselleri aşağılamak için kullanılan kavram, 90'lı yıllarda kastî ve stratejik olarak cinsel sınıflandırmalara karşı duranlar tarafından sahiplenilmiş, heteronormatifliğin dayattığı kimliklerin dışına çıkarak, eşit hak taleplerinin mücadelesine doğru gelişen hareketin adı olmuştur” (http://www.queerdocumentaries.com/queer). Kuir kuramı, herkesin bir araya gelmesini ve asıl azınlığın ötekileştirenlerin olması gerektiğini savunmaktadır. Yani, Kuir kuramı, ikiye bölünmüşlüğü ve heteronormatifliği reddeder. Cinsiyet farklılığını kabul eden Claire Colebrook ve Elizabeth Grosz gibi Deleuzecü feministler için ise kuir kuramın başlangıç noktası cinsiyet farklılığıdır. Cinsiyet farklılığını biyolojik bir belirlenim olarak görmezler. Onlar da hem özcülüğü hem de özcü bir biçimde kavranan cinselliğin, insanın kendiliğinin özsel bir parçası olduğunu reddederler. Deleuzecü düşünürler, Butler’ın toplumsal inşadan bağımsız olarak ulaşılamayacağını iddia ettiği gerçeğin hakkını ararlar. Örneğin Grosz biyolojik farklılıkları toplumsal olarak inşa edilmiş olarak düşünmeyi doğru bulmaz. “Cinsiyet Farklılığının Doğası” adlı yazısında cinsiyet farklılığının başka tüm farklılıklardan daha önemli, daha temel olduğunu ileri sürer. Ancak, burada Butler ile birleştikleri yer, toplumun, biyolojik inşasının iki cinsiyet üzerine kuruluşunun, topluma getirileridir.

Benzer İçerikler